ZARYS DZIEJÓW WSI 

MIĘKISZ NOWY

I OKOLIC

WIEŚ MIĘKISZ NOWY I OKOLICE -MAPKA

STANISŁAW PORADA

adarop@poczta.onet.pl 

 

WSTĘP

I. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE OKOLIC MIĘKISZA NOWEGO

II. PREHISTORIA I CZASY WCZESNOŚREDNIOWIECZNE

III. WIEŚ W OKRESIE STAROPOLSKIM

IV. OKRES MIĘDZYWOJENNY

V. I  WOJNA ŚWIATOWA

VI. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY - BUDOWNICZOWIE

VII. WYDARZENIA Z ŻYCIA PARAFII I WSI

VIII. II WOJNA ŚWIATOWA

IX. CZASY WSPÓŁCZESNE  - ROZWÓJ PARAFII

X. STRUKTURA WSI W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM I TUŻ PO WOJNIE

XI. LEŚNICTWO CZERNIAWKA

XII. KULTURA WSI

XIII. SZKOŁA

XIV. RSP MIĘKISZ NOWY

XV. KÓŁKO ROLNICZE - SPOSOBY UPRAWY ROLI

XVI. FOLWARK W MIĘKISZU NOWYM 

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

MAPKA REGIONU